Week vol Herinnering

Sinds 2017 is er in Schiebroek rond de datum van Allerzielen de Avond van Gedenken. Een avond voor alle inwoners van Schiebroek (en andere belangstellenden!) om de herinnering aan dierbaren te koesteren in een warme en sfeervolle omgeving.

Met ingang van november 2019 is het programma uitgebreid naar de Week vol Herinnering. Deze week biedt allerlei activiteiten rond de thema’s rouw, herinnering en troost.

De komenden jaren zal dit programma zich verder ontwikkelen. In november 2019 kunt u kiezen uit:

1 november om 19.00 uur: Avond van Gedenken

2 november om 15.00 uur Herinneringsconcert
Op zaterdag 2 november verzorgt Iddo van der Giessen een orgelconcert in de Goede Herderkerk. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is vrij (met een collecte om de onkosten te dekken). U kunt de verrichtingen van de organist volgen via een videoscherm. Op het programma staat ingetogen muziek van Bach, een spannend werk van Liszt, de bekende Cantilene van Rheinberger, en de spetterende Toccata van Grison.

Bijzonder is de première van een nieuwe compositie van de Schiebroekse componist Henk Vermeulen. Het heet Mémoire, een mini-requiem gebaseerd op drie liederen: sombere akkoorden bij ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’, de smeekbede ‘Heer, herinner U de namen’, en tenslotte hemelse klanken bij het ‘In Paradisum’. Hierbij klinken heldere fluiten en het register Voix céleste (hemelse stem) waarbij het orgel in de Goede Herderkerk op zijn best klinkt.
Adres: Kastanjeplein 28, 3053 CD Rotterdam

Gedachtenisdienst
Op zondagochtend om 10.00 uur is er in de Goede Herderkerk een dienst waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. We steken voor ieder van hen een kaars aan en noemen hun namen. Ook voor wijkgenoten die niet (vaak) naar de kerk gaan, zijn van harte welkom bij dit moment van reflectie en herinnering. Na afloop is er ruimte voor gesprek en ontmoeting bij een kopje koffie of thee in de Kastanjezaal.
Adres: Kastanjeplein 28, 3053 CD Rotterdam

Leerlingen Melanchthon Mavo
Eerder in de week gaan leerlingen van de Melanchthon Mavo aan de Molenvijver nadenken over verlies, rouw en herdenken. Zij worden hierin begeleid door Mark Elbers van Hess Uitvaartzorg. Hij zal hen vertellen over culturele verschillen als het gaat om afscheid nemen van een dierbare.
De leerlingen gaan vervolgens aan de slag met Koffers van herinnering. Wat zij daarin meenemen? U ziet het op 1 november als zij hun koffers presenteren bij de Avond van Gedenken.