Programma Week vol Herinnering 2021

De Dia des Mortes maakt onderdeel uit van de Week vol Herinnering. Hieronder het programma voor 2021:

Zondag 31 oktober Dia des Mortes van 12.00-16.00 uur bij Natuurtalent Veldkersweg 50, Rotterdam (Schiebroek)

Dia des Mortes (dag van de doden): herdenkingsdag
Programma in samenwerking met Natuurtalent waarbij er diverse activiteiten plaatsvinden rondom het thema rouw en verdriet.

  • Korte optredens van een Marimba band
  • Gedenkhangers maken en ophangen in een gedenkboom
  • Brieven schrijven aan overleden dierbaren en posten in de brievenbus
  • Bloemstukjes maken om thuis bij een foto of portretje te zetten
  • Op een rustige plek zitten om overledenen te gedenken
  • Praatje maken met vrijwilliger als je daar behoefte aan hebt

Donderdag 4 november “Van verleden naar toekomst” van 19.30-21.30 uur in de Goede Herderkerk, Kastanjeplein 28, Rotterdam
Bibliodrama avond onder leiding van Miek van Zanten Solleveld
Programma waarbij met technieken uit de toneelwereld een ander licht op je toekomst geworpen wordt.
Het woord Biblio komt van Bijbel, want daarin staan veel verhalen die we deze avond tot leven laten komen. We gaan met elkaar deze verhalen op een andere manier benaderen en vanuit verschillende standpunten bekijken. Die standpunten zijn vooral letterlijk. We nemen een plaats in, in het verhaal. We gebruiken ons lijf en onze fantasie. Je hoeft niets te kunnen voor Bibliodrama. Niet creatief te zijn of toneel te kunnen spelen. Nieuwsgierig zijn en zin in een nieuwe ervaring is genoeg. Makkelijke kleding en een paar warme sokken wordt aanbevolen.

Doe eens wat anders, stap in! Van harte welkom! Aanmelden is niet per se nodig, maar mag natuurlijk wel. Je kunt dat doen bij miek@vanzantensonneveld.nl

Zaterdag 6 november Gedachtenisconcert 15.00-16.00 uur in de Goede Herderkerk, Kastanjeplein 28, Rotterdam
Iddo van der Giessen verzorgt een gevarieerd programma in het kader van de week vol herinnering. Er klinkt orgelmuziek rondom herinnering, gemis, hoop en vreugde. Ook staan er werken centraal van componisten bij wiens sterfjaar dit jaar wordt stil gestaan, zoals Jan Pieterszoon Sweelinck (400 jaar) en Camille Saint-Saëns (100 jaar). Er klinkt dus muziek van de renaissance tot de 20e eeuw. Van harte welkom! Voorafgaand aan het concert kunnen bezoekers een kaarsje branden voor hun dierbare overledenen.

Zondag 7 november Gedachtenisdienst  10.00-11.00 uur in de Goede Herderkerk, Kastanjeplein 28, Rotterdam
Kerkdienst met als voorganger dominee Lourens de Jong. In deze dienst worden de namen van de overleden van het afgelopen jaar genoemd worden. Er is de mogelijkheid een kaars te ontsteken en deze na afloop van de dienst mee te nemen.